torsdag 22 december 2011

Vem skickar spörsmål till vem och vilken tidsplan har vi?

OBS!!Förslag till förändrad tidsplan!

Tidsplan för arbetet: v. 3-4 formulera frågor till det land som pilen visar. Maila över senast v.5.
v.8-12 produktion av film och lägga in i bloggen.
Efter v.10, förslagsvis v.13 skypekonferens och utvärdering av arbetet. Tid för detta får vi höras om!

Mvh Sofia